אדון משורר

מילים ולחן: יענקל'ה רוטבליט

מילותיך אדון משורר הן צחות ויפות
כמו יונים מידי קוסם הן פורחות ועפות
אך עוף השמיים נושא את הקול למדבר
כי לך אדון משורר אין מה לומר.

היונים הפורחות אל חיקך הן שבות כניצים
המושב שישבת עליו הוא מושב הלצים
מעשיך כולם טובעים בים מה מוזר
שלך אדון משורר אין מה לומר.

כמו הכלי הפגום במיטב מחלצות הוא ארוז
מה נאה המקצב הפועם מה יפה החרוז
שאומר כי המלך איננו לובש שום דבר
כי לך אדון משורר אין מה לומר.

כל גווני השפה משחקי הלשון והניב
מה יועילו אם רגע אמת לא יוכלו להניב
רק בועות מתפקעות לעיניך דבר לא נשאר
כי לך אדון משורר אין מה לומר.

משחקי המילים הריקות המילון הסחוט
מה קרה לגלימת הנביא לשופר השליחות
עם הספר הולך לאיבוד בסביבה בלי נייר
ולך אדון משורר אין מה לומר.

הן עבד היופי היית אסיר האמת
מכבליך תצא לחופשי ומיד אתה מת
הסתכל במראה ותראה שמה מישהו זר
כי לך אדון משורר אין מה לומר…