אחד משלנו

מילים: החצר האחורית ויענקל'ה רוטבליט
לחן: החצר האחורית

מי קם מן האפר?
אחד משלנו
מי כתב את הספר?
אחד משלנו

אחד משלנו
נשא על גבו את הצלב
אחד משלנו
תראו איפה הוא עכשיו

אחד משלנו
נתן את הפקודה
אחד משלנו
לא חשוב העדה

אחד משלנו
מבין מה זה צדק
אחד משלנו
לחץ על ההדק

איך ששמענו
את שמו ידענו
אחד משלנו
איזה כבוד גדול
הוא עשה לכולנו
אחד משלנו

אחד משלנו
הכה את הילד
אחד משלנו
יושב עוד בכלא

אחד משלנו
הטיל את הפור
אחד משלנו
המציא את כל הסיפור

אחד משלנו
שיחק אותה בגדול
אחד משלנו
עכשיו הוא כמעט כל יכול

אחד משלנו
לקח את כל הקופה
אחד משלנו
שינה את פני התקופה

איך ששמענו…

אחד משלנו
עלה ראשון על הגל
אחד משלנו
שוב המציא את הגלגל

אחד משלנו
פתח את העסק
אחד משלנו
ברח עם הכסף

אחד משלנו
הביא את הבשורה
אחד משלנו
קרא למשטרה

איזה כבוד
הביא הוא לנו
אחד משלנו
אחד משלנו

אפשר באמת לברך
שהחיינו…