המסע לבאלי

מילים: יענקל'ה רוטבליט
לחן: שמוליק קראוס

היא לפניו, הוא לפניה,
אש בעיניו, אש בעיניה.
לכל איתותיו, עונים איתותיה,
לקול שידוריו, פתוחים מקלטיה.

באלה עליו, באלו עליה.

סיפור אהבה, הנה מתלקח,
מאיפה הוא בא? לאן הוא לוקח?
לאן זה יוביל, לאן? ומה יתפתח?
עכשיו זה מתחיל, עולה כפורח.

באלה עליו, באלו עליה.

ישכח כאביו, תשכח מכאוביה,
במלוא חיוכו למלוא חיוכיה.

(כן) באלה עליו, (כן) באלו עליה.

אישה בחייו, איש בחייה,
היא ביופיה, והוא בקסמיה.
קמים לתחיה, (קמים) פחדיו בידיה.
לכל מיתריו דרוכות קשתותיה.

באלה עליו, באלו עליה,
באלו עלי, (כן) באלי עליה