כך שחררתי את ירושלים

מילים ולחן: יענקל'ה רוטבליט

הגיתי בך, הגיתי יום וליל,
אמרת שנצח ישראל לא ישקר.
חיכיתי לך בקצה גדרות התיל
בשדות מוקשים, הו, כן, בשטח ההפקר.
הייתי לך, הייתי לך בן חיל
עוקר הרים וטוחנם
הייתי לך כמו עבד מתמכר.

ואת, כמו אבן הר קשה
לחיי תנין, דמעות אשה
מה שעושה אותך קדושה
זה לא חיים קלים…
שאלתי בסמטת השוק
זקן מוכה, אביון עשוק –
האם כל אלה שביקשוך
נפלו לך חללים?

חיכיתי לך כמו עני בפתח,
עמדתי יחף בשער הרחמים.
נשאתי לך תפילות, חייל בודד בשטח
נשאתי לך תפילות, הו, ריבון העולמים.
ציוויתי לך חיים
אמרת תשבי לבטח
הייתי ילד טוב, הו, ילד טוב, ילד טוב, ירושלים
איזה בן תמים…

ואת, פניך חרוטים,
הרים עוטים קברות מתים
אני חשבתי על זיתים,
גבינה ולחם חם.
ואת סביב קינה עולה
בתי מסגד, בתי תפילה
עמים צופים לגאולה
שתבוא בקצה חרבם.

הייתי לך כמו בן עקוד לזבח
בהר המוריה לא איל בא בסבך – – –
ראיתי את הצאן הולך עקוד לטבח
בעמק גוגלתא הרעימו קני תותח.
נשאתי לך תפילות,
חשבתי שאזכה בך
אם אשכחך… אם אשכחך…
נשבעתי לך.

כך אני שחררתי, כך אני שחררתי
את ירושלים, בשבילך.

כך אני שחררתי, כך אני מכרתי
את ירושלים, בשבילך.

כך אני שחררתי, כך אני שחררתי את ירושלים,
בשבילך.

כך אני שחררתי,
כך אני מכרתי,
כך אני בחרתי את ירושלים,
בשבילך.

כך אני שחררתי, כך אני בחרתי את ירושלים,
מותק… ב ש ב י ל ך.