לילי שלי

מילים: יענקל'ה רוטבליט ושלום חנוך
לחן: שלום חנוך

אז כשהיתה צעירה
טרפתי אותה בעיני,
ופעם אחת היא אמרה:
"ניראה כשתיגדל אז אולי"…
אהבתי אותה
וכל העולם פרח מול עיני.
"כשתיגדל אז אולי"
"כשתיגדל אז אולי"
"כשתיגדל אז אולי"

לילי שלי מה שהיתה בשבילי,
מה שהיתה בלי או עם, עם או בלי,
לילי שלי.

בא האביב לי ולה,
פרחה הקמה בשדותי,
ולילי יפה ככלה,
אז באה אל תוך לילותי.
היסמקתי כולי,
אך היא בשלה צוחקת אלי.
"כשתיגדל אז אולי"
"כשתיגדל אז אולי
"כשתיגדל אז אולי"

לילי שלי…

עד שבבוקר ניפלא
ממש עם ציוץ הזמיר,
ברנש במיגבעת כחולה
את לילי לקח אל העיר,
ולילי לילי
לא לי היא, אלי,
אמור: עד מתי.
"כשתיגדל אז אולי"
"כשתיגדל אז אולי"
"כשתיגדל אז אולי"

לילי שלי…