מי לאהבה

מילים: יענקל'ה רוטבליט
לחן: יהודית רביץ

מי שלמחול נועד לחלום נולד
מי שלמחול נועד
שט מפרש בודד בים
בחלום נועד מי שלמחול נולד
עד כלות הנר עד תום השיר
הוא לא ישבע
שוב עולה הוא ובא
נלפת אל רוח טובה
עוד ועוד לבעור לרקוד
במחול עד כלות הלהבה
עד רסיס האור האחרון יגווע

מי שלמחול נועד לאהוב נולד
מי שלמחול נועד
מי לאהבה נולד להבה נולד
מי שלמחול נועד
עד כלות הנר שב כמו השיר
הוא לא ישבע
שוב עולה הוא ובא
נלפת אל רוח טובה
עוד ועוד לבעור לרקוד

מי שלאהוב נועד לאהוב נולד
מי לאהבה נועד