מרקו

מילים: יענקל'ה רוטבליט
לחן: דוד קריבושי

על שרפרף של קש יושב לו
מרקו הזקן חושב
על מי יודע מה חולם
בפתח הקפה.
מה אומרות הקוביות
למרקו שתי עיניו כבויות
רואות איך העולם זורם
הרחק מפתח הקפה.
מרקו, מה אתה חולם
מרקו, מה אתה חולם.

כוס הערק כמו חלב
תמיד בין אצבעות ידיו
כתמי צהוב סילון עשן
בפתח הקפה.
על זקנו שלא גולח
שלושה ימים השמש נח
לוהט אבק המדרכות עולה
בפתח הקפה.
מרקו, מה אתה חולם
מרקו, מה אתה חולם.

מי יודע את ליבו
האם ימתין ומי יבוא
ממה יצחק על מה יבכה
בפתח הקפה.
על שרפרף של קש יושב לו
מרקו הזקן חושב
רואה את העולם זורם הרחק
מפתח הקפה.