צעירים לעולם

מילים: יענקל'ה רוטבליט
לחן: יהודה פוליקר

רעי שלא שבו מן התל
מתאספים ובאים למועד
עולים מממלכת הצל
ואומרים לי אתה העד

ההולך בארצות החיים
וחיינו צרורים איתו
במותנו הולכים ובאים
איתך השב אל ביתו
רעי שלא שבו מן התל
ממותם שנמהל בחיי
ברחתי עד קצה התבל
והתל עודו על כתפי
עם רעי שבשדה הדמים
וכובד משא מותם
עלי ההולך ובא בימים
והם צעירים לעולם
צעירים לעולם
צעירים לעולם

רעי שלא שבו מן התל
שמותיהם חקוקים בגלעד
יד מקרה יד גורל או יד אל
עשתה כי שמי יפקד

רעי שלא שבו מן התל
מה עוד תבקשו עכשיו
מה ישיב החי למת השואל
לדעת כי לא לשווא
רעי שלא שבו מן התל
ממותם שנמהל בחיי
ברחתי עד קצה התבל
והתל עודו על כתפי
עם רעי שבשדה הדמים
וכובד משא מותם
עלי ההולך ובא בימים
והם צעירים לעולם
צעירים לעולם
צעירים לעולם

רעי שלא שבו מן התל
בי קמים לקראתי לחבק
והם צעירים ויפים להלל
חיוכם אל הצל שוב חומק